Tjänster


Haga VVS Installationer hjälper Er med allt inom VVS:

  • Kompletta bergvärmeinstallationer
  • Solvärme
  • Golvvärme
  • Badrumsinstallationer
  • Service av värmepannor
  • … och mycket mer!

Värmepumpar

Installation av värmepumpar utgör en stor del av vår verksamhet. Enkelt uttryckt utvinner en värmepump lagrad solenergi som i sin tur, i ett helt slutet system, värmer det varmvatten som cirkulerar runt i husets värmeanläggning. I ett bergvärmesystem hämtar värmepumpen upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget. Borrdjup kan variera mellan 70 – 200 meter, beroende på vald värmepump.

För mer information om bergvärme och värmepumpar, gå in på Nibes hemsida, www.nibe.se